You are here
Home > Posts tagged "CCC"

Bardzo dobre wyniki finansowe Spółki CCC

05-10-2016 Spółka CCC S.A. w sierpniu br. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 205 mln zł. Tym samy przychody były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 31,9%. Zarząd Spółki może być zadowolony, ponieważ przychody za okres styczeń – sierpień wyniosły ponad 1,8 mld zł i były

Grupa CCC

2015-04-27 Grupa CCC jest jednym z największych dystrybutorów obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Grupę kapitałową tworzą: CCC SA, spółka która zarządza kanałami sprzedaży oraz CCC Factory, kóre produkuje obuwie, a także CCC Boty Czech s.r.o. spółka zależna odpowiedzialna za organizację sieci i sprzedaż produktów na terenie Republiki

Firma CCC SA rozwija swoją sieć sprzedaży na rynkach europejskich

2014-12-17 Zarząd spółki CCC SA poinformował w listopadzie, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2014 wyniosły 248,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10,2 proc. Przychody spółki za okres styczeń – październik, wyniosły 1 578,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym

Top