You are here
Home > Posts tagged "investment funds"

Fundusze inwestycyjne / Investment Funds

2014-04-23 Chciałabym przybliżyć Wam fundusze inwestycyjne jako jedną z wielu metod inwestowania środków finansowych, szczególnie w dłuższych horyzontach czasu. Fundusz inwestycyjny – to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Na światowym rynku finansowym wyróżnić można

Top