You are here
Home > Cash > Plany połączenia Bytom SA z Grupą Vistula i wyniki finansowe

Plany połączenia Bytom SA z Grupą Vistula i wyniki finansowe

25.05.2017

18 kwietnia 2017 r. zarząd Grupy Vistula rozpoczął rozmowy z Grupą Bytom dotyczące możliwości połączenia spółek , informację tę upubliczniono dopiero w maju.
Opóźnienie w przekazaniu informacji o rozpoczęciu rozmów było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów spółki Vistula i jej akcjonariuszy.

Zarząd Vistula Group S.A. zwraca uwagę, że rozpoczęcie rozmów z Bytom SA nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze czynności związane z przygotowaniem połączenia ani że połączenie zostanie zrealizowane. Jednocześnie organy spółki nie podjęły jeszcze na tym etapie wiążących decyzji w zakresie realizacji dalszych czynności dotyczących potencjalnego połączenia.

Vistula Group S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Aktualnie sieć sprzedaży liczy ponad 320 sklepów marki Vistula, W.Kruk, Wólczanka i Deni Cler Milano.

Firma Bytom rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku. Od 1995 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bytom w oparciu o wieloletnie doświadczenie połączone z nowoczesną technologią, specjalizuje się w tworzeniu i dystrybucji kolekcji formalnej i casualowej mody męskiej.

Według stanu na koniec 2016 roku spółka Bytom S.A. posiadała 107 sklepów pod marką Bytom o powierzchni 12,1 tys. mkw

Vistula Group podała, że przychody w I kwartale 2017 roku wyniosły około 135,8 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o około 13,7 %.

W marcu Spółka miała ok. 46,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży więcej r.d.r. (to jest ok. 17,6 %).

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły około 27,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku o około 23,1 %. W ujęciu narastającym w okresie od stycznia do marca 2017 roku wartość sprzedaży w tym segmencie wyniosła około 78,0 mln zł, czyli wzrosła rdr o około 20,6 %.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) wyniosły około 16,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku o około 17,5%. Narastająco wartość przychodów w okresie styczeń–marzec 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 49,9 mln zł i była wyższa r.d.r. o około 6,4 %.

W roku bieżącym, począwszy od drugiego półrocza Grupa Kapitałowa planuje rozpoczęcie realizacji projektu franczyzowego w segmencie jubilerskim, który będzie funkcjonował na podobnych zasadach jak w markach odzieżowych. Plany na rok bieżący zakładają otwarcie do końca 2017 roku pięciu salonów franczyzowych marki W.KRUK. Łączne nakłady finansowe w roku 2017 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej Grupy Kapitałowej oraz inwestycje odtworzeniowe w najważniejszych lokalizacjach wyniosą około 15 mln zł – poinformowała Grupa Vistula.

Vistula planuje również połączenie z Grupą Bytom.

 

Źródło: Retailnet, Business Insider

 

Zobacz również / See also:

Vistula Group Wspiera Reprezentację Polski / Vistula Group – Sponsor Of Polish National Football Team

W.KRUK Z Nową Ofertą Akcesoriów / W.KRUK Presents New Range Of Accessories

Rozwój Działalności Firmy Bytom SATop