You are here
Home > Cash > Dlaczego warto śledzić kursy walut? / Why is worth to keep track of currency rates?

Dlaczego warto śledzić kursy walut? / Why is worth to keep track of currency rates?

14-08-2017

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie właściwie nie można sobie wyobrazić handlu, operacji finansowych i inwestycji bez śledzenia kursów walut. Kursy walut mają dziś ogromne znaczenie zarówno w handlu międzynarodowym, inwestycjach, operacjach finansowych jak również w życiu codziennym.
Transakcji gotówkowych wymiany walut możemy dokonywać w kantorach wymiany walut zarówno stacjonarnych jak też internetowych oraz w bankach.

Waluta  to jednostka monetarna,  nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie lub unii państw (np. EUR). Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną  (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj, w którym dana waluta obowiązuje (np. GB – Great Britain), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (P – Pound).

Dlaczego kursy walut w dzisiejszych czasach mają tak ogromne znaczenie?

Kursy walut mają dziś ogromne znaczenie zarówno w handlu międzynarodowym, inwestycjach, operacjach finansowych jak również w życiu codziennym.

Zacznę od prozaicznych spraw, takich jak zakup wycieczki zagranicznej czy zakupy w międzynarodowych sklepach internetowych, gdzie ceny podane są w EUR lub USD.

Oczywiste jest, że kiedy złotówka (PLN) jest słaba a euro (EUR) mocne wycieczki do krajów europejskich będą droższe. Podobnie, kiedy chcemy lecieć do USA a dolar (USD)  jest mocny zapłacimy więcej za przelot niż wtedy, kiedy USD jest w stosunku do PLN czy EUR słaby.

Kurs NBP pary walut EUR/PLN w okresie 5 lat (źródło: money.pl)
 
 Jak ocenić czy waluta jest słaba czy mocna?

Najlepszym rozwiązaniem jest śledzenie wykresów historycznych kursów walut. Kiedy spojrzymy na wykres w perspektywie roku a najlepiej kilku lat, mamy odniesienie do historycznej wartości i łatwiej jest podjąć decyzję. W przypadku zakupu w zagranicznych sklepach warto kupować, kiedy Euro lub USD jest „w dołku” (w zależności od waluty sklepu)  w stosunku do waluty rodzimej (np. PLN).

Kurs NBP pary walut USD/PLN w okresie 5 lat (źródło: money.pl)
Jaki wpływ na inwestycje mają kursy walut?

Kursy walut mają ogromny wpływ na inwestycje na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Kiedy np. chcemy kupić akcje na giełdzie amerykańskiej, poza ceną akcji musimy brać pod uwagę kurs USD, kiedy jest on bardzo wysoki w stosunku do rodzimej waluty, nawet jeśli akcje zyskają na wartości a w tym samym czasie kurs USD spadnie możemy nie zarobić a nawet stracić.

W przypadku inwestycji poprzez Fundusze Inwestycyjne, czyli zakup jednostek uczestnictwa może być podobna sytuacja, tutaj jednak niektóre fundusze mają przewagę, gdyż są zabezpieczane przed ryzykiem walutowym, te fundusze mają zazwyczaj w nazwie dodane tzw. „hedge”.

Fundusz hedgingowy (ang. Hedge fund) jest to  rodzaj funduszu inwestycyjnego. Nie ma jednej szeroko uznanej definicji funduszu hedgingowego. Fundusze typu hedge wykorzystują różnorodne zaawansowane techniki inwestycyjne (transakcje arbitrażowe,  instrumenty pochodne, krótką sprzedaż, HFT) oraz dźwignię finansową. Stosowanie opłat za zarządzanie uzależnione jest  od wyników inwestycyjnych. Celem funduszy typu „hedge” jest  szukanie możliwości osiągnięcia dodatniego wyniku inwestycyjnego niezależnie od tendencji rynkowych.

Kursy walut mają ogromne znaczenie dla transakcji na rynku Forex, tego typu działania wymagają ogromnej wiedzy, znajomości ryzyka, umiejętności zapobiegania ryzyku poprzez „stop loss” oraz odporności psychicznej.

Jaki wpływ na kredyty walutowe ma kurs waluty?

W tym wypadku idealnym przykładem są kredyty mieszkaniowe zaciągane ok. 10 lat temu w Polsce we franku szwajcarskim (CHF). Klienci zachęcani przez banki niską stopą procentową (LIBOR) oraz niskimi marżami zaciągali kredyty denominowane w tej walucie (nikt przecież nie otrzymywał franków na konto celem przelewu do dewelopera) kuszeni niższą niż w PLN ratą oraz rzekomą „stabilnością” franka szwajcarskiego. Jak spojrzymy jednak na wykres historyczny kursu CHF/PLN to raczej stabilności tutaj nie zobaczymy.

Kurs NBP pary walut CHF/PLN od 1917 roku (źródło: money.pl)

W rezultacie w ciągu systematycznego umacniania się CHF do PLN nie tylko rosły raty kredytów, ale również wartość całego zadłużenia. W wielu przypadkach wartość zadłużenia osiągnęła poziom wyższy niż wartość zakupionej nieruchomości, pomimo tego, że wartość nieruchomości wzrosła.

Kurs NBP pary walut CHF/PLN w okresie 5 lat (źródło: money.pl)
Jak kursy walut wpływają na handel międzynarodowy?

Otwarcie handlu na rynki międzynarodowe spowodowało, że ceny produktów lub zyski producentów są w dużej mierze zależne od kursów walut. Wyobraźmy sobie, że firma polska produkująca odzież sprowadza tkaniny z Włoch, czyli płaci w Euro. Jeśli większa część sprzedaży ubrań odbywa się na rynku polskim ta firma będzie musiała podnieść marżę na produktach w okresie, kiedy kurs EUR/PLN jest wysoki, tzn. kiedy Euro jest mocne a Złoty słaby. Jeśli firma nie będzie chciała przenieść kosztów zakupu towaru na klienta, wtedy zyska mniej a w najgorszym wariancie straci.

Jeśli ta sama firma wyprodukowany towar sprzedaje zagranicę i podaje cenę w EUR, np. do Unii Europejskiej, to o ile kurs waluty będzie na podobnym poziomie jak w momencie zakupu towaru nie ma ryzyka, jednak jeśli kurs będzie w momencie sprzedaży dużo niższy firma również zyskuje mniej.

 
Jak chronić się przed ryzykiem zmiany kursów walut w firmie produkcyjnej lub handlowej?

Idealnej recepty nie ma, gdyż jest to temat bardzo złożony, aby firma mogła zachować ciągłość produkcji lub dostaw. Podstawowymi metodami jest opóźnianie lub przyśpieszanie fakturowania, factoring międzynarodowy oraz ubezpieczenie ryzyka walutowego poprzez transakcje typu: kontrakty terminowe forward, swap, futures oraz opcje walutowe.

Powyższe  rozwiązania mogą nie być odpowiednie dla mniejszych firm, które zwykle szukają wariantów najprostszych i nie wygenerują znaczących kosztów (np. prowizji dla banku lub firmy hedgingowej). Jednym z prostych i naturalnych sposobów na ograniczenie ryzyka kursowego jest tzw. równoważenie pozycji walutowych. Polega ono na tym, że przedsiębiorca posiadający należność w walucie obcej (np. euro) zaciąga krótkookresowy kredyt. Taki kredyt również jest wyrażony w walucie obcej (np. euro) i posiada taki sam okres spłaty, jak termin płatności wystawionej faktury. W rezultacie zobowiązania i należności w walucie obcej zostają zrównoważone, a ryzyko kursowe znika.

Innym przykładem zastosowania tzw. hedgingu naturalnego jest rozliczanie płatności zagranicznych w walucie krajowej. Na taki wariant oczywiście musi zgodzić się kontrahent. Ceną za przejęcie ryzyka walutowego przez drugą stronę mogą być np. korzystniejsze warunki umowy.

Jak widzicie kursy walut mają ogromny wpływ na wiele aspektów życia, zarówno tych codziennych jak również w inwestycjach oraz prowadzeniu biznesu. Dlatego śledzenie kursów walut jest bardzo ważne, szczególnie kiedy podejmujemy decyzje zakupowe, inwestycyjne czy biznesowe.B

Nota prawna:

Informacje podane na powyższej stronie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom niniejszej strony internetowej, podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.

Tekst: Gocha

Źrodło: wykresy: Money.pl, Biznesradar.pl

Zdjęcia: Gocha

Zobacz również / See also:

Gdzie I W Co Inwestować W 2017 Roku? / Where And What To Invest In 2017?

Akcje / Shares

Fundusze Inwestycyjne / Investment Funds

14 thoughts on “Dlaczego warto śledzić kursy walut? / Why is worth to keep track of currency rates?

  1. Wonderful website, how do you find all this info? I have read a couple of posts on your site and I really like your writing style. Thanks a million, keep up the great work.

  2. Awesome site, how do u get all this information?I’ve read through a few posts on your website and I love your writing style. Thanks a million, keep up the great work.

Dodaj komentarz

Top