You are here
Home > Posts tagged "Jak inwestować w oparciu o cykl koniunkturalny"

Inwestycje w oparciu o cykl koniunkturalny/Investments based on the business cycle

2014-11-29 Inwestowanie w oparciu o fazy cyklu koniunkturalnego opiera się na przesłankach wskaźników makroekonomicznych w gospodarce. Tak jak w przyrodzie po zimie przychodzi wiosna a później lato, tak w cyklu koniunkturalnym po spowolnieniu gospodarczym a następnie recesji przychodzi ożywienie a później ekspansja. Wielu zarządzających funduszami aktywnej alokacji wykorzystuje ten model do lokowania

Top