You are here
Home > Cash > Rozwój działalności firmy Bytom SA / Development of the Bytom SA Company

Rozwój działalności firmy Bytom SA / Development of the Bytom SA Company

2015-08-14

Firma Bytom rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku. Od 1995 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bytom w oparciu o wieloletnie doświadczenie połączone z nowoczesną technologią, specjalizuje się w tworzeniu i dystrybucji kolekcji formalnej i casualowej mody męskiej. Spółka otwiera sklepy o średniej powierzchni 130 mkw.

Właściciel marki Bytom planuje do końca 2015 roku rozszerzyć swoją sieć sklepów do 97 punktów o łącznej powierzchni 10,4 tys. metrów kwadratowych. Ponadto spółka będzie powiększać powierzchnię najlepiej prosperujących salonów w centrach handlowych.

Bytom SA na koniec czerwca br. posiadała 86 sklepów o powierzchni 8,8 tys. mkw. Rok wcześniej w ramach sieci działało 76 sklepów o powierzchni 7,7 tys. mkw. (wzrost metrażu sieci o 14% r/r)

W II półroczu planowane jest otwarcie kolejnych placówek detalicznych oraz powiększanie powierzchni w istniejących centrach handlowych. Zwiększenie powierzchni dotyczy sklepów, które bardzo dobrze prosperują (cechują się wysoką rentownością), ale mają zbyt małą powierzchnię do ekspozycji całego oferowanego do sprzedaży asortymentu. W opinii spółki zwiększenie metrażu części sklepów do preferowanego obecnie (120-130 mkw.) pozytywnie wpłynie na osiągane przez te sklepy wyniki.

W I połowie 2015 roku wartość sprzedaży firmy Bytom SA w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 30% (z poziomu 46 mln zł) i wyniosła 59.6 mln zł.

Na wzrost składał się przede wszystkim wzrost przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która stanowi 93% łącznych przychodów spółki. Sprzedaż detaliczna wzrosła z poziomu 41,2 mln zł do 55,6 mln zł (wzrost o 35%). We wszystkich miesiącach tego roku odnotowano istotne wzrosty w poziomie sprzedaży detalicznej w stosunku do 2014 r., co jest kolejnym rokiem, w którym Bytom kontynuuje trend wzrostowy sprzedaży. Jest to efektem poprawy zarówno jej efektywności, jak i zwiększenia metrażu posiadanej sieci detalicznej. Spółka odnotowuje wzrosty we wszystkich sprzedawanych przez nią produktach, tj. w segmencie odzieży formalnej jak i „smart casual”, gdzie zauważalne są najwyższe w stosunku do zeszłego roku przyrosty sprzedaży.

Pod względem sprzedaży w zł z mkw. sieci handlowej w ciągu sześciu miesięcy 2015 roku nastąpił wzrost w stosunku do sześciu miesięcy 2014 r. o 16,6% z poziomu 932 zł/mkw. średniomiesięcznie do 1.087 zł/mkw. średniomiesięcznie w I półroczu 2015. Spółka utrzymała pozytywny trend wzrostu przychodów ze sprzedaży, rozpoczęty w roku 2012.

W pierwszym półroczu 2015 roku spółka zrealizowała zysk brutto na poziomie ponad 6 mln zł w porównaniu do 940 tys. zł w pierwszym półroczu 2014 roku, co oznacza poprawę w ujęciu r/r o 5,1 mln zł. Okres sześciu miesięcy 2015 roku spółka Bytom SA zakończyła zyskiem w wysokości 5,8 mln zł (30.06.2014 r.: zysk 1,1 mln zł), co jest znaczącą poprawą w stosunku do sześciu miesięcy roku 2014. Tak istotna poprawa wyników była efektem nie tylko wzrostu przychodów ze sprzedaży, lecz również poprawy poziomu realizowanej marży brutto w sieci sklepów detalicznych i kontroli ponoszonych kosztów.

Źródło: Retailnet.pl

One thought on “Rozwój działalności firmy Bytom SA / Development of the Bytom SA Company

Dodaj komentarz

Top