You are here
Home > Cash > Luxury goods in Poland/Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Luxury goods in Poland/Rynek dóbr luksusowych w Polsce

2015-01-16

Wartość rynku dóbr luksusowych w 2014 roku wyniosła 12,6 mld zł w Polsce. Po uaktualnieniu zeszłorocznych danych oznacza to wzrost o 15 proc. w ujęciu rok do roku. Firma KPMG szacuje, że do 2017 roku wartość rynku dóbr luksusowych wzrośnie o 11 proc., osiągając poziom 14 mld zł.

Według najnowszego raportu KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce” – w Polsce jest obecnych 70 proc. światowych marek luksusowych. W porównaniu z 2013 rokiem odnotowano wzrost obecności luksusowych marek o 1 punkt procentowy za sprawą otwarcia w Warszawie pierwszego w Polsce salonu Lamborghini. Jedynie mniej niż jedna trzecia (31 proc.) dostępnych w Polsce światowych marek luksusowych sprzedawana jest w salonach monobrandowych, co wskazuje na niską dojrzałość rynku dóbr luksusowych w naszym kraju. W dalszym ciągu największą część dostępnych marek stanowią włoskie (22 proc.), głównie za sprawą marek motoryzacyjnych i odzieżowych. Na drugim miejscu znajdują się marki francuskie (17 proc.), przede wszystkim są to marki odzieżowe, perfum oraz alkoholi. Dość dużą rolę odgrywają także marki ze Szwajcarii (głównie marki zegarków) oraz Stanów Zjednoczonych (głównie marki odzieżowe).

Salon Gucci w Warszawie

 

W najbliższych latach największych wzrostów w ujęciu procentowym można spodziewać się w segmencie luksusowej biżuterii i zegarków (z 368 mln zł w 2014 roku do 466 mln zł w 2017 roku). W Polsce rynek luksusowych zegarków jest znacznie mniejszy od rynku luksusowej biżuterii, jednak szacuje się, że w latach 2013-2017 będzie on rósł szybciej – w tempie średnio 11 proc. rocznie.

Jak wynika z raportu w Polsce po raz kolejny wzrosła liczba osób zamożnych i bogatych. W 2014 roku było w Polsce 878 tys. osób o dochodzie miesięcznym brutto powyżej 7,1 tys. zł, w tym 47 tys. osób najbogatszych z aktywami płynnymi powyżej 1 mln dolarów, określanych mianem HNWI (ang. high net worth individual). Mimo że stale zwiększa się średni majątek Polaków (22,2 tys. dol. na osobę w 2014 roku), w dalszym ciągu znajdujemy się pod tym względem na szarym końcu Europy, wyprzedzając jedynie część postkomunistycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Salon Burberry w Warszawie

Polska jednak goni Zachód – z roku na rok przybywa zamożnych i bogatych Polaków, od lat zwiększają się także ich łączne dochody netto. Należy oczekiwać, że w przyszłości ten rosnący trend się utrzyma. Szacujemy, że już w 2016 roku liczba zamożnych i bogatych podatników może po raz pierwszy przekroczyć 1 milion, a rok później ich łączne dochody osiągną wartość około 200 mld zł – powiedział Andrzej Marczak Partner w KPMG w Polsce.

Źródło: Retailnet

Zdjęcia: Gocha

Dodaj komentarz

Top