You are here
Home > Cash > Wyniki finansowe za I półrocze 2017 właścicieli polskich sieciówek: Redan, LPP, Wojas, CCC

Wyniki finansowe za I półrocze 2017 właścicieli polskich sieciówek: Redan, LPP, Wojas, CCC

24-07-2017

Spółka Redan poinformowała, że sprzedaż on-line w Polsce oraz na Ukrainie w czerwcu 2017 wyniosła 2,3 mln zł i była o 13 proc. niższa w porównaniu do czerwca 2016 r. Narastająco po sześciu pierwszych miesiącach sprzedaż sklepów  internetowych w Polsce i na Ukrainie wyniosła 15,3 mln zł i była o 6 proc. niższa niż w pierwszym półroczu poprzedniego roku.

Prezes zarządu Redan SA – Bogusz Kruszyński zakomunikował, że spadek sprzedaży internetowej wynika ze zmniejszenia dostępności oferty towarów wyprzedażowych w ujęciu r/r. Nie jest jednak zła wiadomość, gdyż poprzez kanały on-line firma sprzedaje więcej towarów z nowych i bardziej dopasowanych do potrzeb klienta kolekcji na wyższych marżach.

W czerwcu br. przychody sklepu internetowego TXM wyniosły 0,8 mln zł i były o 23 proc. wyższe w ujęciu r/r. W ujęciu narastającym od początku roku sprzedaż sklepu on-line wyniosła ok. 4,1 mln zł i była 8 proc. wyższa w ujęciu r/r.

Grupa Redan jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób.

 
 
Zarząd LPP SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 627 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku o ok. 13 procent. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku wyniosła 3 069 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 15 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacuje się, że marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 52 proc. i była wyższa o 5 punktów procentowych w stosunku do marży zrealizowanej w czerwcu 2016 roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec czerwca 2017 roku wyniosła ok. 933 tys. m kwadratowych i była większa o ok. 7 proc. od powierzchni handlowej na koniec czerwca ubiegłego roku.

Spółka LPP poinformowała również, że od III kwartału 2017 rozpoczyna stosowanie zabezpieczeń kursu walutowego USD/PLN przez zawieranie kontraktów forward. Celem transakcji jest zminimalizowanie poziomu różnic kursowych, wykazywanych w rachunku zysków i strat w pozycjach przychodów i kosztów finansowych.

Przychody ze sprzedaży internetowej właściciela marek: Reserved, Cropp, House oraz  Mohito w czerwcu 2017 wyniosły ok. 34,3 mln zł i były wyższe o ok. 105 proc. od sprzedaży zrealizowanej w czerwcu ubiegłego roku.Narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok.136 mln zł i była wyższa o ok. 99 proc. licząc r/r.

W 2017 roku firma LPP planuje uruchomić sprzedaż on-line na sześciu nowych rynkach. Do funkcjonujących obecnie w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech dojdą kolejne sklepy on-line w: Wielkiej Brytanii, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie i Białorusi. Już teraz sprzedaż internetowa stanowi 6 proc. całej wartości sprzedaży na terenie Polski oraz 4 proc. globalnej sprzedaży LPP. Firma do 2020 roku zaplanowała udział e-commerce w całej sprzedaży w wysokości 7-8 proc.

 
Wojas S.A.  uzyskała w czerwcu 2017 skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 22,67 mln zł, przychody  były wyższe o 17,6 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku. W okresie styczeń – czerwiec 2017 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Spółki Wojas wyniosła ponad 108 mln zł i była wyższa o 1,2 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w I półroczu roku 2016.

Skonsolidowane przychody Wojas SA ze sprzedaży detalicznej w czerwcu 2017 roku wyniosły 17,82 mln zł i były wyższe o 4,6 proc. od przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku. Narastająco, w okresie styczeń – czerwiec 2017 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 92 mln zł i były niższe o 2 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Założona w 1990 roku firma Wojas (od 2007 roku spółka akcyjna) to jeden z największych polskich producentów obuwia, który dysponuje siecią ponad 180 salonów firmowych w Polsce, na Słowacji, Czechach, Białorusi i Węgrzech. Na koniec 2017 roku  Wojas planuje mieć łącznie 184 sklepy.

Zarząd CCC S.A., właściciel sieci obuwniczej poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2017 wyniosły ponad 376 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 46,4 proc. Przychody za okres styczeń – czerwiec wyniosły ponad 1,845 mld zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 32,3 proc.

CCC SA osiągnęło w czerwcu 2017 przychody w kanale internetowym w wysokości ponad 51 mln zł, były one wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku o 117,8 proc.  Narastająco za okres styczeń – czerwiec 2017 roku przychody CCC wyniosły ponad 259 mln zł i były wyższe o 137,2 proc. w stosunku do roku 2016.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za czerwiec 2017 wyniosły około 308 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 35,9 proc., narastająco za okres styczeń – czerwiec wyniosły około 1,5 mld zł i były wyższe o 24,2 proc. w stosunku do roku 2016.

Grupa  CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Na koniec marca 2017 roku spółka CCC posiadała sieć złożoną z 870 sklepów własnych oraz 67 sklepów franczyzowych.

Jesienią 2018 roku spółka planuje uruchomić własny sklep internetowy. Obecnie sprzedaż produktów CCC w kanale internetowym jest prowadzona poprzez platformę e-obuwie, która sprzedaje obuwie poprzez swoje regionalne domeny w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Litwie, na Węgrzech i Ukrainie. W roku 2017 uruchomiona zostanie sprzedaż w kolejnych krajach regionu.

Źródło: Retailnet.pl

Zdjęcia: Gocha

Zobacz również / See also:

 
Plany Połączenia Bytom SA Z Grupą Vistula I Wyniki Finansowe

Rozwój Grupy H&M Na Świecie / The Development Of The H&M Group In The World

Jak Kupować Przez Internet? / How To Shopping By Internet?

Dodaj komentarz

Top