You are here
Home > Cash > Wyniki finansowe Inditex za I i II kwartał 2023 / Inditex’s financial result for the first and second quarter of 2023

Wyniki finansowe Inditex za I i II kwartał 2023 / Inditex’s financial result for the first and second quarter of 2023

12.11.2023

W I kwartale 2023 r. Inditex kontynuował bardzo dobre wyniki operacyjne dzięki kreatywności zespołów i dobrej realizacji w pełni zintegrowanego modelu biznesowego.

Kolekcje Wiosna/Lato zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów. Sprzedaż wzrosła o 13% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r., osiągając poziom 7,6 miliarda euro, co wskazuje na bardzo zadowalający rozwój zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Sprzedaż była dodatnia we wszystkich obszarach geograficznych i we wszystkich koncepcjach. Sprzedaż w walucie stałej wzrosła o 15%. Zysk brutto wzrósł o 14% do 4,6 miliarda euro. Marża brutto osiągnęła poziom 60,5% (+34 pb. w porównaniu do I kwartału 2022 r.)

Wszystkie linie wydatków wykazały korzystną ewolucję. Koszty operacyjne wzrosły o 13%, poniżej wzrostu sprzedaży.

EBITDA wzrosła o 14% do 2,2 miliarda euro

EBIT wzrósł o 43% do 1,5 miliarda euro, a PBT o 52% do 1,5 miliarda euro

Zysk netto wzrósł o 54% do 1,2 miliarda euro

 

Ze względu na dobre wyniki operacyjne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej znacznie wzrosły. Stan gotówki netto wzrósł o 14% do 10,5 miliarda euro.

Rada Dyrektorów Inditex zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu dywidendę za rok 2022 w wysokości 1,20 euro. Dywidenda składa się z dwóch równych wypłat po 0,60 euro na akcję: pierwsza płatność zaliczkowa została dokonana w dniu 2 maja 2023 r., a ostatnia wypłata dywidendy dokonana w dniu 2 listopada 2023 r.

Inditex w dalszym ciągu widzi duże możliwości wzrostu. Aby przenieść model biznesowy na wyższy poziom i jeszcze bardziej się wyróżnić, opracowuje kilka inicjatyw we wszystkich kluczowych obszarach na nadchodzące lata.

Kolekcje wiosenno-letnie w dalszym ciągu cieszyły się się dużym zainteresowaniem klientów. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych i Internecie w stałej walucie w okresie od 1 maja do 4 czerwca 2023 r. wzrosła o 16% w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r.

 

W I kwartale 2023 r. Inditex kontynuował bardzo dobre wyniki operacyjne dzięki kreatywności zespołów i skutecznej realizacji w pełni zintegrowanego modelu biznesowego.

Sprzedaż wzrosła o 13% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r., osiągając poziom 7,6 miliarda euro, co wskazuje na bardzo zadowalający rozwój zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Sprzedaż w walucie stałej wzrosła o 15%.

Sprzedaż była dodatnia we wszystkich obszarach geograficznych i we wszystkich koncepcjach.

W I kwartale 2023 roku miały miejsce otwarcia na 17 rynkach. Na koniec okresu Inditex prowadził 5 801 sklepów.

W I kwartale 2023 roku realizacja modelu biznesowego była bardzo silna. Zysk brutto wzrósł o 14% do 4,6 miliarda euro. Marża brutto osiągnęła poziom 60,5% (+34 pb w porównaniu do I kwartału 2022 roku).

Wszystkie linie wydatków wykazały korzystną ewolucję. Koszty operacyjne wzrosły o 13%, poniżej wzrostu sprzedaży. Uwzględniając wszystkie opłaty leasingowe, koszty operacyjne wzrosły o 150 punktów bazowych poniżej wzrostu sprzedaży.

EBITDA wzrosła o 14% do 2,2 miliarda euro.

EBIT wzrósł o 43% do 1,5 miliarda euro, a PBT o 52% do 1,5 miliarda euro.


W I kwartale 2022 roku Inditex w pozycji pozostałe wyniki wykazał rezerwę na przewidywane wydatki na rok 2022 w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie w wysokości 216 mln euro.

Stawka podatku zastosowana do wyniku kwartalnego jest najlepszym szacunkiem na rok obrotowy 2023 w oparciu o dostępne informacje.

Zysk netto wzrósł o 54%, osiągając 1,2 miliarda euro w stosunku do 760 milionów euro w pierwszym kwartale 2022 roku. Zysk netto bez rezerw w I kwartale 2022 r. wyniósłby 940 mln euro.

Biorąc pod uwagę solidną realizację modelu biznesowego, środki pieniężne z działalności operacyjnej znacznie wzrosły. Stan gotówki netto wzrósł o 14% do 10,5 miliarda euro na koniec pierwszego kwartału 2023 roku.

Ze względu na dobre wyniki operacyjne w I kwartale 2023 r. i normalizację warunków w łańcuchu dostaw, stan zapasów na dzień 30 kwietnia 2023 r. wzrósł o 5%. Kolekcje są uważane za wysokiej jakości. Na tym etapie poziom zobowiązań jest podobny do ubiegłorocznego.

 

II kwartał 2023 r

Kolekcje wiosenno-letnie w dalszym ciągu cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów Inditex. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych i Internecie w stałej walucie w okresie od 1 maja do 4 czerwca 2023 r. wzrosła o 16% w porównaniu z tym samym okresem 2022 r.

Inditex rozpoczął działalność w Kambodży w maju wraz z otwarciem flagowego sklepu Zary w Phnom Penh w Chip Mong Mega Mall i uruchomieniem sprzedaży internetowej na rynku za pośrednictwem zara.com/kh.

 

Perspektywy

 

Inditex w dalszym ciągu widzi duże możliwości wzrostu. Kluczowymi priorytetami są ciągłe ulepszanie propozycji modowych, poprawa jakości obsługi klientów, większe skupienie się na zrównoważonym rozwoju oraz ochrona talentów i zaangażowania  pracowników. Nadanie priorytetu tym obszarom będzie motorem długoterminowego wzrostu.

Aby przenieść nasz model biznesowy na wyższy poziom i jeszcze bardziej się wyróżnić Inditex opracowuje kilka inicjatyw we wszystkich kluczowych obszarach na nadchodzące lata.

Kreatywność  zespołów i elastyczność modelu biznesowego w połączeniu z sezonowym sourcingiem bliskości pozwala na szybką reakcję na zapotrzebowanie klientów. Efektem tej sytuacji jest wyjątkowa pozycja rynkowa, która zapewnia naszemu modelowi biznesowemu duży potencjał wzrostu w przyszłości.

Inditex działa na 213 rynkach z niskim udziałem w bardzo rozdrobnionym sektorze i widzi duże możliwości wzrostu. W przyszłości spodziewa się wzrostu produktywności sprzedaży we własnych sklepach. Wzrost powierzchni brutto w 2023 roku wyniesie około 3%. Trwa optymalizacja sklepów. Inditex spodziewa się, że w 2023 r. udział powierzchni w sprzedaży będzie dodatni.

W dalszym ciągu obserwują bardzo zadowalającą ewolucję sprzedaży internetowej i rosnący udział w całości grupy. Przy bieżących kursach wymiany Inditex spodziewa się wpływu waluty na sprzedaż w roku finansowym 2023 na poziomie -2,5%.

W 2023 roku Inditex spodziewa się stabilnej marży brutto (+/-50 pb).

Na rok 2023 planuje inwestycje, które zwiększą możliwości Grupy Inditex, uzyskają efektywność i zwiększą przewagę konkurencyjną na wyższy poziom. Szacują, że zwykłe wydatki inwestycyjne wynoszą około 1,6 miliarda euro.

 

W dalszym ciągu Grupa koncentruje się na kreatywności, innowacyjności, projektowaniu i jakości wszystkich naszych kolekcji oraz zintegrowanych kanałach sprzedaży, wzmacniając jednocześnie komercyjne inicjatywy wszystkich koncepcji. Zara Woman Atelier, Massimo Dutti Moment de Detente czy Casa Stradivarius to tylko niektóre z kreatywnych propozycji dostępnych przez cały 2023 rok.

Salon ZARA w Warszawie

 

„Aby nadal zapewniać klientom najlepszą obsługę zarówno w naszych sklepach, jak i na naszych platformach internetowych, rozwijamy kilka inicjatyw:

Nowy projekt sklepu Zara: Kluczowym ostatnim projektem był nowy projekt sklepu dla Zary stworzony przez nasze Studio Architektoniczne, który organicznie integruje najbardziej wyrafinowane wnętrza z częściami funkcjonalnymi i cyfrowymi, takimi jak przymierzalnie, strefy samoobsługowe, punkty typu „kliknij i odbierz”, w- silosy magazynowe i magazyny.

Ten nowy projekt sklepu Zara jest prezentowany podczas otwarć, powiększeń lub przeprowadzek, takich jak Pola Elizejskie w Paryżu, London Stratford, Miami Dadeland, Mumbai Phoenix Palladium i Johannesburg Sandton.

Nowa technologia zabezpieczeń w sklepach: sprzęt do wdrożenia nowej technologii zabezpieczeń i wyeliminowania twardych tagów będzie dostępny we wszystkich sklepach Zara na całym świecie, a celem jest rozpoczęcie testów w sezonie jesień/zima 2023.”

Zrównoważony rozwój jest kluczową częścią strategii Inditexu. Zgodnie z Celami Mapy Drogowej Zrównoważonego Rozwoju Inditex jest na dobrej drodze do osiągnięcia wszystkich celów wyznaczonych na lata 2023–2025. Kontynuuje pogłębianie strategii zrównoważonego rozwoju i podczas następnego Walnego Zgromadzenia zostaną przedstawione nowe zobowiązania, które świadczą o naszych ambicjach w tym obszarze.

 

W 2022 roku Inditex zainwestował w Circ, firmę zajmującą się technologią modową, która przetwarza odpady tekstylne z powrotem w nowe włókna, mając na celu przyspieszenie rozwiązań na skalę przemysłową w kierunku obiegu zamkniętego w sektorze mody.

W kwietniu Zara nawiązała współpracę z firmą Circ, aby wprowadzić na rynek pierwszą w swoim rodzaju damską kolekcję kapsułek wykonaną z poliestru i lyocellu pochodzącego z recyklingu, pochodzących z segregacji odpadów tekstylnych z polibawełny.

Jeśli chodzi o obieg zamknięty, platforma Zara Pre-Owned, obecnie dostępna w Wielkiej Brytanii, dotrze do Francji, Niemiec i Hiszpanii w drugiej połowie 2023 roku. Dzięki tej platformie będziemy w dalszym ciągu pomagać naszym klientom w wydłużaniu cyklu życia Zara poprzez darowiznę, naprawę lub odsprzedaż.

 

Jednym z priorytetów strategii Ludzie Inditexu jest promowanie stymulującego środowiska pracy, w którym firma zachęca do rozwoju i ciągłego uczenia się  zespołów.

W zeszłym roku awansowało ponad 11 000  pracowników. Na koniec drugiego kwartału awans wewnętrzny uzyskało już ponad 2700 osób. W tym okresie zainwestowaliśmy także prawie 600 000 godzin szkoleń, ponieważ ciągłe kształcenie przyczynia się do rozwoju osobistego i zawodowego pracowników.

Dywidendy

Zgodnie z decyzją zatwierdzoną w marcu 2023 r. Rada Dyrektorów Inditexu zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu dywidendę za rok obrotowy 2022 w wysokości 1,20 euro. Dywidenda składa się z dwóch równych wypłat po 0,60 euro na akcję: pierwsza płatność zaliczkowa została dokonana w dniu 2 maja 2023 r., a ostateczna wypłata dywidendy została dokonana w dniu 2 listopada 2023 r.

Umowy Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inditex odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 11 lipca 2023 r.
Pan Emilio Saracho Rodríguez de Torres opuści Radę Dyrektorów Inditex po wygaśnięciu jego kadencji na Walnym Zgromadzeniu. Inditex podziękował mu za znaczący wkład w Zarząd.
Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie liczby członków Zarządu na 10.

Źródło informacji: materiały prasowe Inditex

Zdjęcia: Gocha

ZOBACZ RÓWNIEŻ / SEE ALSO:

Wpływ Epidemii COVID-19 Na Działalność Największych Spółek Odzieżowych Obecnych W Polsce / The Influence Of COVID-19 Epidemia On The Activity Of The Largest Clothing Companies Present In Poland

Rozwój Firmy Inditex W Polsce / Development Of The Inditex Company In Poland

Jak Poradził Sobie Inditex W I Półroczu 2018 Roku / How Inditex Operated In The First Half Of 2018

One thought on “Wyniki finansowe Inditex za I i II kwartał 2023 / Inditex’s financial result for the first and second quarter of 2023

  1. hello, I like your writing very so much proportion we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL I need an expert in this space to unravel my problem May be that is you Taking a look forward to see you

Dodaj komentarz

Top