You are here
Home > Cash > Realna walka z plastikiem/ The real fight against plastic

Realna walka z plastikiem/ The real fight against plastic

13-12-2019

Zanieczyszczenie odpadami, przede wszystkim plastikowymi uznano niedawno za drugie, obok globalnego ocieplenia, wyzwanie środowiskowe dla naszej planety. Jednocześnie świat poszukuje coraz bardziej alternatywnych a jednocześnie rozproszonych źródeł energii, w tym również odpadów, dla najbardziej efektywnego zaspokojenia zróżnicowanych lokalnych potrzeb.

Warto więc trzymać inwestorską rękę na technologicznym pulsie i poszukiwać opłacalnych sposobów na rozwiązywanie tak wielkich problemów. Zaangażowanie kapitałowe w projekty COMMERGY SERAMAT GROUP wspiera realizację niezbędnych, pozytywnych przemian zarówno w Polsce, jak również na świecie a jednocześnie pozwala zarabiać inwestorom.

Z taką intencją Commergy Seramat Group buduje od dłuższego czasu relacje z grupą niemieckich inżynierów, szwajcarskich inwestorów oraz bułgarskich partnerów, którzy od ponad 10-ciu lat pracowali nad rozwojem Technologii CCC (Cold  Catalytic Conversion Technologies).

Szwajcarska firma Seramat Group AG (po zmianie nazwy z Seramat AG), wyraziła zainteresowanie i udzieliła swojego wsparcia dla strategicznego zamierzenia, aby Polska stała się główną bazą dla kolejnych etapów w procesie komercjalizacji Technologii CCC.

Wspólne przedsięwzięcie polega na partnerskim zaangażowaniu w proces rozwoju spółki Commergy Seramat Group S.A. , która odpowiedzialna jest za pewne kluczowe elementy w globalnej strategii rozwojowej.

Technologia CCC  pozwala na produkcję paliw płynnych z odpadów organicznych poprzez  olejifikację wsadu.

Technologia CCC (Cold Catalytic Conversion), która – biorąc pod uwagę charakterystykę jej przebiegu w zakresie temperatury i ciśnienia – stanowi specyficzną  formę katalitycznego krakingu, pozwala na „olejifikację” wsadu w warunkach tzw. Zimnego Katalitycznego Krakingu (patent N° DE 10 2012 218 864.9). W przeciwieństwie do powszechnie znanej i od dawna praktykowanej pyro-lizy – która oparta jest na procesie gazyfikacji, co konsumuje aż do 50% całej wytwarzanej w ten sposób energii – Technologia CCC polega na „olejifikacji” (de-oiling) materiału wsadowego w temperaturze 280°C – 360°C, przy zużyciu energetycznym jedynie na poziomie około 12% energii wytwarzanej.

Efektem tego procesu jest produkcja podstawowego produktu zbliżonego do ropy (Seramat Oil) lub specjalistycznych komponentów (w tym między innymi: Seramat EcoSave, Seramat EcoBoost, Seramat EcoBase), jako dodatków wzbogacających standardowe produkty paliwowe, oraz gazu i stałych pozostałości, głównie w postaci czystego węgla.

Technologia CCC dokonuje przemiany odpadów organicznych takich jak plastyk, tzw. lekka frakcja (powstała po złomowaniu samochodów), opony, biomasa czy drewno, w wartościowe produkty energetyczne (ropa, gaz) z uniknięciem procesu spalania. Technologia CCC może również służyć do utylizacji zużytych olejów silnikowych i przemysłowych, a także do rekultywacji.

W procesie CCC dochodzi do cieplno-chemicznej dekompozycji materiałów organicznych w warunkach zapewniających całkowity brak dostępu do tlenu, dzięki czemu następują jednoczesne zmiany w strukturze chemicznej (łańcuchy cząsteczek) oraz postaci fizycznej materiału wsadowego. Przy czym dla umożliwienia tego procesu oraz dla zwiększenia produkcji paliwa płynnego, olejifikacja materiału wsadowego w reaktorze następuje w obecności specjalnie dobranych mineralnych katalizatorów. Wyniki dotychczasowych testów, zweryfikowane przez kontrolne analizy laboratoryjne dokonane równolegle w Niemczech i w Bułgarii, w pełni potwierdziły zarówno przemysłową efektywność Technologii CCC, jak i wysoką jakość uzyskiwanych w ten sposób produktów.

Parametry wyprodukowanej ropy potwierdziła między innymi renomowana szwajcarska firma SGS (Société Générale de Surveillance), światowy lider w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji.

Od 2014 roku zespół inżynierów zaangażowanych w rozwój Technologii CCC pracował nad możliwie najbardziej optymalną koncepcją produktową dla tej technologii, czerpiąc przy tym intensywnie z dotychczasowych operacyjnych doświadczeń branży utylizacji odpadów, głownie w Europie Zachodniej.

Efektem tych prac, po kilku wcześniej przepracowanych wariantach, jest obecna strategia produktowa, pozwalająca na nieporównywalną elastyczność, na łatwiejszą skalowalność i na znacznie większą mobilność standardowej linii produkcyjnej.

Komercyjny ratunek dla naturalnego środowiska.

Mobilność i skalowalność instalacji opartych na Technologii CCC, w połączeniu z ich nieporównywalną komercyjną sprawnością, pozwalają na efektywne wykorzystanie tej technologii dla znaczącego ograniczenia problemu zanieczyszczenia naturalnego środowiska odpadami plastikowymi.

Na obecnym etapie, firmy Seramat i Commergy Seramat Group koncentrują swoje działania w tym względzie na udzieleniu strategicznego wsparcia dla dwóch powstających fundacji:

Clean For Good  – (Clean For Good) (oczyszczanie rzek najbardziej zanieczyszczonych odpadami plastikowymi) oraz Oceanwell  – (Oceanwell)– (produkcja paliwa napędowego z odpadów plastikowych, bezpośrednio na pokładach statków wyławiających te odpady z oceanów).

W ostatnim okresie nastąpił ogromny wzrost publicznej i politycznej troski o zanieczyszczenie morza i oceanów,  nawet do poziomu, na którym to zanieczyszczenie zbliża się do zmian klimatycznych jako największego problemu związanego obecnie z ochroną środowiska.

Jeśli jesteście zainteresowani kapitałowym wsparciem projektów proszę o kontakt na e-mail: investing@fashionandcash.com

Źródło informacji i zdjęcia: materiały informacyjne Commergy Seramat Group oraz OceanWell.

Zobacz również / See also:

Plastikowe Kostiumy Od Stelli McCartney / A Plastic Suit From Stella McCartney

Rozmowa Z Patrycją Smirnow O Jej Twórczości Artystycznej I Nie Tylko… / An Interview With Patrycja Smirnow About Her Artistic Creation And More…

Kosmetyki Z Nutką Ekologii / Cosmetics With A Touch Of EcologyDodaj komentarz

Top